White Polo Top with school logo (primary) 1

White Polo Top with school logo (primary)